SVENSK FÖRENING I ÅGGELBY

 

Startsidan

 

 


Här kan du anmäla dig till olika evenemang vi arrangerar.


 


 Pga det pågående virus-läget har vi dessvärre ingenting att anmäla sig till...

...men med tiden blir det nog bättre!

 

Anmälningarna som tidigare gjorts till vår vårutfärd är alla sparade och vi aktiverar dem då vi vet när utflykten går av stapeln.

 


- - - - -